Browsed by
Tag: รับทำบัญชีฝาง

รับตรวจสอบบัญชีฝาง รับปิดงบการเงินฝาง ตรวจสอบบัญชีฝาง รับตรวจสอบบัญชีฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง ทำบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง รับยื่นภาษีอากรฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง วางระบบบัญชีฝาง

รับตรวจสอบบัญชีฝาง รับปิดงบการเงินฝาง ตรวจสอบบัญชีฝาง รับตรวจสอบบัญชีฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง ทำบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง รับยื่นภาษีอากรฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง วางระบบบัญชีฝาง

วางระบบบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง รับทำบัญชีฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง รับตรวจสอบบัญชีฝาง รับวางระบบบัญชีฝาง รับยื่นภาษีอากรฝาง รับปิดงบการเงินฝาง ตรวจสอบบัญชีฝาง รับตรวจสอบบัญชีฝาง ทำบัญชีฝางโป่งน้ำร้อน *ศรีดงเย็น *ปงตำ *หนองบัว แม่สูน *ปงตำ สันทราย แม่สาว* แม่นาวาง* *แม่ทะลบ แม่ข่า เวียง *ศรีดงเย็น แม่อาย* ม่อนปิ่น แม่งอน แม่คะ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเข้าระบบประกันสังคม ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี ลดภาระในการควบคุมพนักงาน…

Read More Read More