Browsed by
Tag: รับทำบัญชีสันกำแพง

รับปิดงบการเงินสันกำแพง รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง วางระบบบัญชีสันกำแพง ทำบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง ตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับยื่นภาษีอากรสันกำแพง

รับปิดงบการเงินสันกำแพง รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง วางระบบบัญชีสันกำแพง ทำบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง ตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับยื่นภาษีอากรสันกำแพง

รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับปิดงบการเงินสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง รับตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับยื่นภาษีอากรสันกำแพง ตรวจสอบบัญชีสันกำแพง รับทำบัญชีสันกำแพง ทำบัญชีสันกำแพง วางระบบบัญชีสันกำแพง รับวางระบบบัญชีสันกำแพง*ห้วยแก้ว ห้วยทราย ทรายมูล ร้องวัวแดง *แม่วิน สันกลาง *ทุ่งปี้ *แม่ทา แช่ช้าง *ออนกลาง สันกำแพง ออนใต้ *ออนเหนือ *บ้านกาด ต้นเปา บวกค้าง *บ้านสหกรณ์ *ทาเหนือ แม่ปูคา บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเข้าระบบประกันสังคม ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์…

Read More Read More