Browsed by
Tag: รับทำบัญชีเมืองภูเก็ต

รับทำบัญชี ภูเก็ต ทำงานแบบทีมเวิร์กจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับทำบัญชี ภูเก็ต ทำงานแบบทีมเวิร์กจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับจดทะเบียนบริษัทภูเก็ต จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดภูเก็ต จดทะเบียนบริษัทจังหวัดภูเก็ต จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนภูเก็ต รับทำบัญชีภูเก็ต ทำบัญชีภูเก็ต รับวางระบบบัญชีภูเก็ต วางระบบบัญชีภูเก็ต รับตรวจสอบบัญชีภูเก็ต ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง *ทุ่งคา ตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ เกาะแก้ว รัษฎา วิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน กะทู้ ป่าตอง กมลา เทพกระษัตรี ศรีสุนทร เชิงทะเล ป่าคลอก ไม้ขาว สาคู บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเข้าระบบประกันสังคม…

Read More Read More