Browsed by
Tag: รับทำบัญชีนครปฐม

รับปิดงบการเงินนครปฐม ทำบัญชีนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับทำบัญชีนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม ตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับทำบัญชีนครปฐม วางระบบบัญชีนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม รับยื่นภาษีอากรนครปฐม

รับปิดงบการเงินนครปฐม ทำบัญชีนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับทำบัญชีนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม ตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับทำบัญชีนครปฐม วางระบบบัญชีนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม รับยื่นภาษีอากรนครปฐม

รับทำบัญชีนครปฐม รับยื่นภาษีอากรนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม ตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับตรวจสอบบัญชีนครปฐม รับทำบัญชีนครปฐม วางระบบบัญชีนครปฐม ทำบัญชีนครปฐม รับปิดงบการเงินนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม รับวางระบบบัญชีนครปฐม บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเข้าระบบประกันสังคม ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร…

Read More Read More